Søk

Forum for tillitsvalgte

Forum for tillitsvalgte arrangeres som regel i mars-april hvert år. Til forumet inviteres:

  • Leder pluss en annen representant for hver lokalforening. Dersom lederen representerer offentlig sektor, bør den andre deltakeren representere privat sektor, og motsatt.
  • Én representant for hver spesialistforening, fortrinnsvis leder
  • Én representant fra NTF-Student, fortrinnsvis leder
  • Lederne av NTFs råd for tannlegeetikk, fagnemnd og valgkomité
  • Representantskapets ordfører
  • Hovedstyret
  • Sekretariatet

Forum for tillitsvalgte har ingen formell plass i NTFs struktur og er ikke forankret i vedtektene. Forumet betegnes gjerne som et politisk verksted, hvor det ikke skal fattes vedtak. Programmet består vanligvis av foredrag, debatt og gruppediskusjoner omkring saker av betydning for NTF som forening og samfunnsaktør.