Søk
Hjem     Organisasjonen     Fond  

Fond

NTF administrer fond og stiftelser med ulike formål.

Blant fondene er det noen som utelukkende er til foreningens eget bruk (konfliktfondet og videre- & etterutdannelsesfondet). Stiftelsen Gard/Berggrens minnefond deler ut reisestipender. Rettshjelpsordningen gir økonomisk støtte til tannleger som trenger ekstern juridisk bistand i forbindelse med rettstvister.

Mer informasjon om blant annet formål, vedtekter og søknadsprosedyrer finnes på siden for hvert enkelt av fondene.