Søk

Ole Smith-Houskens Fond

Fondet er for tiden ikke søkbart.


Vedtekter

Vedtatt på generalforsamlingen 1916. Endret ved representantskapsbeslutning 17.07.1930, 23.11.2007 og 25.11.2011.

§ 1
Fondets navn er: "Ole Smith-Houskens fond" som takk for det store arbeid som Ole Smith-Housken utførte i Den norske tannlegeforening (NTF). Fondet er stiftet for å fremme NTFs formål, og er denne forenings eiendom. *)

§ 2
Fondets opprinnelige kapital kr 31 639,83 - enogtredvetusensekshundreogniogtredve 83/100 kroner - var NTFs fortjeneste ved salget i 1915 av Pilestredet 19, Oslo. Denne eiendommen fikk NTF i 1906 som gave fra tannlegene H. O. Heide, P. Wang-Norderud og Ole Smith-Housken.

Kapitalen forutsettes øket ved:
1. at 1/4 - en fjerdedel - av den årlige avkastningen tillegges i kapitalen.
2. gaver.

Når kapitalen har nådd kr 200 000,- kan ordinært representantskap beslutte at hele avkastningsbeløpet skal kunne anvendes for den kommende representantskapsperioden.

§ 3
Fondet bestyres av NTFs hovedstyre som avgir beretning for hvert ordinære representantskap om fondets størrelse og hvordan avkastningen er anvendt.

Ikke disponert avkastning tillegges kapitalen.

§ 4
Endringer i fondets vedtekter kan skje etter de regler som er fastsatt for endringer i NTFs vedtekter.

§ 5
(Opphevet ved representantskapets beslutning 2007.)

§ 6
(Opphevet ved representantskapets beslutning 2011.)

§ 7
(Opphevet ved representantskapets beslutning 2007.)

 

*) Jf. NTFs vedtekter § 2.