Søk
Hjem     Organisasjonen     Fagnemnd  

NTFs fagnemnd

Fagnemnden er tillagt ansvaret for å planlegge og koordinere foreningens faglige virksomhet, være et rådgivende utvalg for hovedstyret samt å bistå dette med faglige arrangementer.

Likeledes er det en prioritert oppgave å bistå lokalforeningene i faglig virksomhet. Fagnemnden velges av representantskapet. Dessuten oppnevner de odontologiske fakulteter hver sine representanter.