Søk

Vaktordning

Vaktordningen opprettholdes slik den gjør i dag.

I tillegg til den gjeldende vaktordning, er det i jul og påske etablert en frivillig vaktordning i samarbeid mellom offentlige og private tannleger i Valdres, Nord- og Midt Gubrandsdal.

Vakta gjelder Gjøvik, Toten, Land, Lillehammer og Øyer/Tretten. Det er vakt alle helger og helligdager. Informasjon om hvor det er vakt, får man ved å ringe legevakta på
telefon: 61 13 70 00. Tidspunktet for vakt, er mellom 10.00 og 12.00. Siden det noen ganger kan bli litt avstand å reise, lønner det seg å ringe tidlig. Honoraret ved vakt økes med 75% for all behandling.