Søk

Valg av representant til NTF Student - Utenland

Det skal velges to representanter for utenlandsstudentene til styret i NTF Student. Valget foretas elektronisk, og alle medlemmer av NTF-S med registrert studiested i utlandet vil få tilsendt e-post med lenke.

Hvis du er utenlandsstudent og medlem av NTF, men ikke har mottatt epost ber vi deg sjekke kontaktinformasjonen på "min side", og evt sende oss oppdatert kontaktinformasjon til endring@tannlegeforeningen.no

Frist for å stemme er 31.10.2017

Om NTF-Student og styret:

Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Styret i NTF-Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge, og opptil to representanter fra medlemmene ved utenlandske læresteder. Styret har ansvar for den daglige driften av foreningen, og har ansvaret for å koordinere aktivitetsplaner. Leder for NTF-S har stemme-, forslags- og talrett ved NTFs Representantskapsmøte.

Her er kandidatene:

Helene_cropNavn: Helene Alseth Haaland
Alder: 30
Fra: Stavanger
Studiested: Universidad Europa de Madrid, Spania

Som student ved et utenlandsk universitet er det begrenset hvor mye interaksjon og nettverksbygging en får med hjemlandet. Derfor er et styreverv en glimrende mulighet, og jeg har veldig lyst og ta del i en organisasjon hvor jeg både kan engasjere meg på vegne av meg selv og andre studenter, samtidig som jeg får tatt skrittet mot fremtidige kollegaer og arbeidsliv. I Madrid går jeg på 4. året, og stortrives med å endelig ha mer praktisk læring enn teoretisk. Fra før har jeg en bachelor i ernæring, og jeg har jobbet frivillig for helseorganisasjoner i både Afrika og Sør-Amerika. Jeg er reiselysten, sosial, leser mye, musikkinteressert, og generelt sett i veldig godt humør!


CM_cropNavn: Carl-Magnus Kjølstadmyr
Alder: 23
Fra: Oslo
Studiested: Krakow

Jeg er 23 år, og går på 2. året tannlege i Krakow. Før jeg begynte her, tok jeg en bachelor i tannpleie ved UiO. Jeg har vært kullrepresentant for universitetsadministrasjonen og studentstyret (Dental Student Government) første året, og kommer muligens til å stille som leder eller nestleder dette året. Tror å være en del av styret for norsk tannlegeforening-student vil være en god kombinasjon med dette da det kan gjøre at dere blir litt synligere her:) Jeg har ikke noen veldig lang erfaring med slike verv, men jeg er en engasjert person, og tror jeg vil kunne gjøre en god jobb med å representere dere her i Krakow.


Henrikke_cropNavn: Henrikke K. H. Kringhaug
Alder: 23
Fra: Tønsberg
Studiested: Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen

Jeg vil gjerne melde meg som utenlandsrepresentant for NTF-S. Jeg studerer ved Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen, og begynner nå i 5. klasse. Jeg syntes det høres veldig spennende ut å være en del av Den Norske Tannlegeforening, og jeg er helt enig i at både NTF og tannlegestudenter som studerer i utlandet kan ha god nytte av å ha en representant utenfor Norge. Selv om erfaring ikke kreves vil jeg nevne at jeg i 2 år har representert odontologistudentene ved PUM i Studentparlamentet for internasjonalt program. Oppgavene her har blant annet vært å informere studentene om viktige endringer innenfor lover og regler fra Den Polske Regjeringen i forhold til odontologiutdannelse. Jeg har også fått ett godt innblikk i hvordan myndighetene ved universitet behandler forskjellige saker, da oppgaven til Studentparlamentet er å formidle informasjon mellom myndighetene og studentene. Jeg ser det som veldig interessant å delta i forskjellige studentorganisasjoner, deriblant også ANSA, hvor jeg sitter som Web-ansvarlig per dd. Jeg ser på det å være med i NTF-S som en mulighet til å gjøre noe for mine medstudenter og videreformidle synspunkter fra utenlandsstudenter til NTF, noe som er viktig for meg.


Karoline_cropNavn: Karoline Nyløy
Alder: 26
Fra: Sogn
Studiested: Riga

Eg er 26år, oppvaksen i Sogn, og no i gong med femte og siste året på odontologistudiet i Riga. Eg er veldig interessert i å bli ein del av styret og NTF-teamet, det er absolutt noko eg kunne tenkja meg å prioritera i ein elles travel studiekvardag! Er allereie kontaktperson for ANSA her nede, og vil gjerne engasjera meg endå meir spesifikt på vegne av tannlegestudentar. Alltid kjekt å få moglegheita til å bli betre kjend med både organisasjonen og framtidige kollegaer!

Publisert: 20.10.2018