Søk

Valg av nytt styre i NTF Student

På årsmøtet under Geiloseminaret 2018 skal det velges ny leder og nestleder i NTF Student, samt diskuteres foreningens økonomi, aktiviteter og satsingsområder.

Om NTF Student (NTF-S) og styret:

NTF-S skal være studentenes stemme både innad i NTF og utad i samfunnsdebatten, og sikrer at studentene er representert på NTFs ledermøte, forum for tillitsvalgte og ikke minst representantskapet. NTF-S har også ansvar for å komme med innspill til faglige kurs og sosiale samlinger for studentmedlemmene, og bidra med informasjon til NTFs kommunikasjonskanaler. Styret har ansvar for den daglige driften av foreningen, og har ansvaret for å koordinere aktivitetsplaner.

Styret i NTF Student består av to representanter fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge, og opptil to representanter fra medlemmene ved utenlandske læresteder.

Følgende er valgt ut som representanter fra lærestedene:

  • Representanter fra Universitetet i Oslo: Mina Attramadal og Marie
  • Representanter fra Universitetet Bergen: Vegard Hauge Svartveit og Friederike Wunsche
  • Representanter for utenlandsstudentene: Carl-Magnus Kjølstadmyr (studiested: Krakow, Polen) og Henrikke K. H. Kringhaug (studiested: Szczecin, Polen)
  • Representanter fra Universitetet i Tromsø: velges 11. januar


Årsmøte NTF Student

Fredag etter seminarslutt på Geiloseminaret samles vi til årsmøte for NTF Student!

Tid: Fredag 19. januar 2018, etter fullført fagprogram
Sted: Geilo hotell

Vi håper mange møter opp for å bl.a. velge styrets leder, nestleder og for si sin mening om foreningens økonomi og fremtidige aktiviteter.

Innspill til saker som ønskes tas opp under årsmøtet kan sendes inn til student@tannlegeforeningen.no så snart som mulig.

Vel møtt!

NB: Kun møtende medlemmer av NTF Student har stemmerett, og det kan ikke stemmes ved fullmakt fra andre.


Publisert: 18.12.2017