Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 5

Modul 5

TSE Modul 5 - Oral protetikk

Fagansvarlige/foredragsholdere


Førsteamanuensis Harald Gjengedal, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis Erik Saxegaard, spesialist i oral protetikk Knut-Erik Jacobsen og førsteamanuensis Hans Jacob Rønold, alle fra Universitetet i Oslo

Kursinnhold
I TSEs modul 5 er hovedvekten lagt på hverdagslige protetiske behandlingsformer som kan avhjelpe pasientens kliniske problem. Det vil gis en generell oversikt over alle områder av fagområdet protetikk med vekt på prinsipper for vurderinger og behandlingsstrategier. Kurset er ikke et spesialistkurs innen de enkelte områder og presenterer ikke spesielle eller eksperimentelle prosedyrer, materialer eller tanntekniske metoder.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:
- Grunnleggende emner
- Diagnostikk
- Fast protetikk
- Avtakbar protetikk
- Generell vurdering av pasienten
- Basis for terapivalg
- Behandlingsopplegget i ulike faser
- Tannslitasje
- Bittfunksjonelle problemer
- Implantat
- Protetiske materialer og prosedyrer
- Spesielle problemstillinger

Målgruppe
Tannleger

Priser
Kursavgift kr .................
Ikke-medlemmer av NTF betaler kr ............ hvis det er plass på kurset.
OBS! Avgift for lunsj kommer i tillegg

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem.

Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

Se utlysning i Etterutdanningskatalogen og på NTFs nettside.

Modul 5 avholdes ikke våren 2018