Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 4

Modul 4

TSE Modul 4 - Periodonti

- en oppdatering til dagens viten

Modul 4 er avsluttet. Ny modul 10 "Periodontale sykdommer".

Til tross for bedring av tannhelsen i Norge er det fremdeles et stort periodontalt behandlingsbehov i den voksne befolkning. Endringer i trygderefusjonsordningen har videre aktualisert behovet for å være à jour innen faget.

Fagansvarlige/foredragsholdere

Professor Endre N. Vasstrand, førsteamanuensene Knut N. Leknes, spesialtannlege Ivar Hoff, alle fra Universitetet i Bergen

Kursinnhold
TSE-modulen i periodonti tar sikte på å gi deltakerne oppdatert kunnskap om de periodontale sykdommers epidemiologi, etiologi og patogenese. Videre gjennomgåes praktisk diagnostikk, behandlingsplanlegging og en systematisk periodontal behandling som man mener allmennpraktikeren bør beherske. Moderne teknikker, muligheter og begrensninger for regenerasjonsbehandling vil bli belyst. Det vil bli lagt vekt på vedlikeholdsbehandling og hvordan man best kan opprettholde et godt behandlingsresultat over tid. Trygderefusjonsordninger og andre pasientrettigheter blir også grundig belyst.

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:
* Forekomst og behandlingsbehov
* Etiologi og patogenese
* Diagnostikk
* Klinisk, røntgenologisk og mikrobielt
* Hvordan finne risikopasienter
* Terapiplanlegging
* Pasientrettigheter
* Periodontal behandling
* Akutte periodontale tilstander
* Vedlikeholdsbehandling
* Oral rehabilitering
* Vedlikehold av implantater og behandling av periimplantitt
* Periodontal sykdom og generell helse

Målgruppe
Tannleger og tannpleiere

Priser
Kursavgift kr 9 500,-
Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 12 500, hvis det er plass på kurset.
OBS! Avgift for lunsj kommer i tillegg

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem.

Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

Se utlysning i Etterutdanningskatalogen og på NTFs nettside.

Kursgiverne på modul 4 holdt sitt siste kurs i Finnmark våren 2013.