Søk

Spesialistgodkjenning

Søknader om spesialistgodkjenning behandles fra 1. oktober 2011 av Helsedirektoratet. Følg linken nedenfor for nærmere informasjon.

Søknad til Helsedirektoratet om godkjenning som tannlegespesialist