Søk

Kriterier for godkjenning av kurs for kommersielle aktører/Dentalbransjen

Kriterier for at kurs skal kunne godkjennes i etterutdanningssystemet er:

 • skjemaet "Søknadsskjema kurstimer" må fylles ut av søker og sendes sammen med detaljert kursprogram. Skjemaet finnes også under "Dokumenter" i menyen til høyre. Kursprogrammet må inneholde nøyaktige tidsdpunkter, faginnhold og navn på foredragsholdere. Skjema og program må sendes inn i god tid før kurset skal avholdes
 • antall godkjente kurstimer settes av godkjenningsutvalget

 • administrasjonsavgift er fra 01.01.2016 kr 5.000 pr kurs første gang kurset arrangeres. Dersom allerede godkjent kurs avholdes flere ganger, vil administrasjonsavgiften være kr 3.500
 • som et tilbud for våre medlemmer skal eksterne kursarrangører sende inn deltagerliste i etterkant av kurset for overføring av timer direkte.
  OBS! Kun excel-fil inneholdende tre kolonner med følgende innhold kan benyttes:
  - kolonne A: medlemsnummer NTF
  - kolonne B: etternavn
  - kolonne C: fornavn


Søknad med detaljert kursprogram om godkjenning av timer sendes til akes@tannlegeforeningen.no