Søk

Vi er i gang - NTFs landsmøte 2018 offisielt åpnet!

NTFs landsmøte 2018 er sparket i gang med en tradisjonell og stemningsfull åpning, samt et velkomstforedrag om raushet av Kathrine Aspaas.

Den tradisjonelle åpningen besto som vanlig av en minnestund for de vi har mistet i året som gikk, presidentens tale, åpningsforedrag, prisutdelinger og kulturelle innslag, samt en introduksjon av fagprogrammet. I år var det Petter Schjerven som var hovedtaler og som ga oss et skråblikk på stammespråk og hvordan ord kan komme i veien for god kommunikasjon.

scjerven_smallKommunikasjon i dentalt belastede miljø

Schjerven er kjent fra NRKs Typisk Norsk, og viste en meget humoristisk og grundig innsikt i kompleksiteten i det odontologiske stammespråket. Foredraget, som han selv hadde gitt tittelen "Om språk, kommunikasjon, virkelighet, engasjement og furkasjoner i tannhelsen. Står språket i veien for pasientens krav om god oral helse?" med undertittel "Ser vi på endokardittprosfylakse, TMD, gero og two-step i nyere fenomenologisk kontekst - er det kommet for å bli? Analytiske tilnærmingsmodeller for virkelighetsforståelsen hos det dentalt oppdaterte tannhelse-team i det orale miljø."

Om vi ikke fikk noe fasit på om stammespråket er et nyttig verktøy eller skaper barrierer, så responderte hvertfall salen meget godt på Schjervens kommunikasjon med mye latter og en stor dose selvironi.

Det kunstneriske innslaget var det Minor Majority i duoversjon som sto for. Den fullsatte salen fikk en smakebit av gamle og nye sanger, og bandet satte en stemning som ga verdig start på Landsmøte.

Opptak av den tradisjonelle åpningen vil publiseres under Medlem/NTF Video en av de nærmeste dagene. NB: Pga rettighetsbegrensninger vil ikke Schjervens foredrag være med i opptaket.


Parallellåpning til ettertanke

Parallelt med den tradisjonelle åpningen gikk velkomstforedraget «Raushetens tid» med den anerkjente foredragsholderen og forfatteren Kathrine Aspaas. Aspaas er kjent fra sine mange år som kommentator og lederskribent i Aftenposten, og har skrevet bestselgeren Raushetens tid hvor hun snakker om omtanke, ansvar og samarbeid i en mer åpen, rausere tidsalder. Hun holdt en engasjerende og musikalsk fremføring, og fikk med seg hele salen. En flott og tankevekkende måte å starte årets Landsmøte på!


Høydepunkter fra presidentens tale

LM åpning 2018_smallPresidenten startet sin tale med å gå gjennom noen av sakene som har skapt en del medieoppmerksomhet og politisk debatt så langt I år. Først ut i januar var konflikten om punkt 14 i trygderegelverket, inkludert ordlyden «bistand til daglig munnstell», samt at diagnosen odontofobi ikke lenger kunne benyttes i forbindelse med dette punktet. Her vant NTF en delvis seier ved at Høie endret ordlyden i punktet, mens vi ikke fikk gjennomslag for odontofobipasientene. Rundt sommeren kom så kjeveortopedisaken om gruppe C, hvor statsråden gikk hardt ut og ville at store deler av stønaden skulle fjernes. Denne saken vil pågå frem til rapporten fra Blankholmutvalget og statsbudsjettet presenteres.

Presidenten var skarp i sin kritikk av regjeringens manglende samarbeid med fagmiljøene. Tvert imot settes det stadig i gang prosesser og gjøres vedtak som ikke er i tråd med fagmiljøenes innspill – og også stikk i strid med regjeringspartienes partiprogram og valgløfter. Hun påpekte blant annet at Faktisk.no har gått statsråden etter i sømmene og har konkludert med at regjeringen har kuttet over 300 millioner i støtte til tannhelse ved å underregulere takstene og flytte penger til andre tiltak både innenfor og utenfor tannhelsefeltet.

Noe annet presidenten løftet frem i talen var fokus på samhold og behovet for at foreningen utvikler i takt med medlemmenes behov. Blant annet har NTF utviklet nye nettbaserte kurs og en informasjonspakke rundt innføring av GDPR. NTF har også vært involvert i en rekke prosesser som premissleverandør, blant annet i den nye retningslinjen for smittevern i odontologisk praksis, kvalitetsreformen «Leve hele livet», og det viktige arbeidet mot antibiotikaresistens.

Presidenten så også litt inn i fremtiden, og nevnte noe av det som skal skje i tiden som kommer. Blant annet har NTF involvert seg i kampanjen «Gjør kloke valg». Dette er en internasjonal kampanje rettet mot helsepersonell og pasienter for å hindre overdiagnostikk og overbehandling. Et annet nærstående samarbeid er årets TV Aksjon, som skal gå til Kirkens bymisjon og deres arbeid for at flere skal inkluderes i fellesskapet. Utenforskap og dårlig tannhelse går ofte hånd i hånd, og dårlig oral helse kan være stigmatiserende og gjøre det vanskelig å fungere sosialt og delta i fellesskapet. NTF støtter derfor årets aksjon Les mer her

Fremtidens behov for tannleger og fremtidens oppgaver er også en sak som opptar NTF og mange av foreningens medlemmer. Hvilke krav skal vi stille til oss selv som helsearbeidere, og hvilken utfordring kan en overetablering av tannleger ha å si for etikken? Dette skal også diskuteres nærmere i fredagens sekvens om etikk og butikk.

Presidenten konkluderte med at det er mange grunner til at tannlegene kan være stolte av yrket, kompetansen og profesjonen. Tannlegene scorer høyt på målinger på både kvalitet og omdømme, og den norske befolkningen stoler på tannlegen sin. Presidenten hadde også gleden av å introdusere «urfremvisningen» av en ny episode av «Mitt Yrke» om tannlegeyrket. Klikk her for å se filmen!

Priser og hederstegn

gunnar-prisI år var det Gunnar Amundsen som mottok NTFs hederstegn for lang og tro tjeneste i både Haugaland tannlegeforening, for Sentralt Næringsutvalg, og sist, men ikke minst, som visepresident i NTF. Som kanskje de fleste vet trakk han seg som visepresident i sommer, etter å ha blitt valgt som ordførerkandidat for Høyre til kommunevalget 2019 i Haugesund. (Les mer om det her) NTF ønsker Gunnar lykke til i valgkampen og takker for stor innsats for foreningen.

NTFs pris for undervisning og forskning gikk til Roger Junges for hans forskning på kommunikasjonssystem hos streptokokker. Forskningen har avslørt ny innsikt om hvordan orale bakterier kommuniserer med mikrober som kan forårsake systemiske sykdommer, noe som kan være viktig kunnskap for ikke-antibiotika-baserte strategier for å forebygge og bekjempe infeksjoner. Juryen berømmet ham også for måten han har koblet utdanning og forskning, og hans tunge involvering i evaluering og utvikling av odontologistudiene.

tidende prisDagens siste prisutdeling var Tidendes pris for beste kasuspresentasjon, som gikk til Athanasia Bletsa og Ole Iden for kasuistikken: «En uvanlig tilnærming til behandling av dens invaginatus» som ble publisert i NTFs tidende nr. 9, 2016. Juryen beskrev artikkelen som god og oversiktlig om en litt spesiell, men likevel kjent klinisk problemstilling. Klikk her for å lese artikkelen i Tidende.

Gratulerer til alle prisvinnere!Om årets landsmøte og fagprogram

Tradisjonen tro ble åpningen rundet av med en introduksjon av fagprogrammet av leder for NTFs fagnemnd, Elisabet Jonsson. Vi kan som vanlig se frem mot et spennende fagprogram tettpakket med et bredt spekter av relevante tema og oppdatert kunnskap om materialer, teknikker og spennende kasuistikker, samt ny forskning, siste nytt fra spesialistforeningene og en rekke aktualitetsforedrag. Et solid fagprogram som bør ha noe for enhver smak!

Vi ønsker alle deltakere tre flotte dager på Lillestrøm!

Publisert: 04.10.2018