Søk

Takk for i år - NTFs landsmøte 2018

​Da er vi i havn med nok et landsmøte og Nordental. Takk til alle som var med å gjøre dette til tre meget vellykkede kursdager!

Det startet torsdag med en stemningsfull og særdeles lattermild åpning med prisutdelinger, taler og veldig morsomt foredrag om kommunikasjon av Petter Schjerven, samt fin musikk av Minor Majority. Se opptak av åpningen på www.tannlegeforeningen.no under NTF Video (krever innlogging)

Den gode stemningen ble opprettholdt alle tre dagene, og den umiddelbare feedbacken har vært god fra både deltakere og utstillere. Totalt var i underkant av 3500 personer med på arrangementet (ca 1700 på fagprogrammet, litt over 1200 messebesøkende, samt noen hundre utstillere)

collage åpning

Les også:
Vi er i gang - NTFs landsmøte 2018 offisielt åpnet!
Priser og hederstegn under NTFs landsmøte

Hæla i taket på Røverstaden

I år hadde vi valgt en litt annen løsning for landsmøtefesten, med konseptet "Made in America", på Oslos nye kulturscene - Røverstaden. Lokalene ga en fin og intim stemning, og deltakerne kunne kose seg med klassisk amerikansk "finger food", sosial mingling og super underholdning med fullt trøkk fra Marian Aas Hansen og Zelimir Kulisic. En kveld vi kommer til å huske lenge!

collage fest

Mer snakk om etikk, takk!

Årets hovedtema var etikk, og over 500 deltakere var påmeldt foredraget om temaet på fredag formiddag. Innledningen ble holdt av legene Andreas Pahle og Henrik Vogt, som var tydelige i sin kritikk av både egen stand og tannlegestanden, og hevdet bestemt at kosmetisk behandling ikke er forenlig med (tann)legegjerningen. Deres argument var at legegjerningen går ut på å forebygge og behandle sykdom, lindre smerte og lidelse, og forhindre for tidlig død (basert på The Hastings Center Goals of Medicine project). Kosmetisk medisin derimot har som mål å forbedre eller perfeksjonere (allerede) friske mennesker. Konklusjonen ble derfor at estetisk medisin ikke deler noen felles mål med tradisjonell medisin, og skal derfor ikke bedrives av leger og/eller tannleger.

2Et viktig poeng i deres presentasjon var at legene ved å tilby denne type tjenester, setter en urealistisk standard for hvordan vi skal se ut, og skaper et marked av misnøye. Det at de senere "hjelper" pasientene med denne misnøyen er derfor ikke et gyldig argument for å forsvare denne praksisen. De gikk også systematisk gjennom en rekke motargumenter og ga sine svar på disse.

Introduksjonsforedraget ble etterfulgt av en interessant paneldebatt hvor en rekke gråsoner innen tannbehandling ble presentert og debattert.

Hele sesjonen kan sees i opptak på www.tannlegeforeningen.no under NTF Video (krever innlogging)


Landsmøte i høstferien?

IMG_6138Vi var selvfølgelig fullstendig klare over at landsmøtet i år falt midt i høstferien på østlandet. På grunn av dette var vi også klar over at deltakelsen i år ville bli noe lavere enn tidligere år. Grunnen til dette var forsinkelser i byggearbeidet med ny messehall i Trondheim, hvor det egentlig var meningen at årets landsmøte skulle finne sted. Allerede for to år siden fikk vi signaler om at hallen ikke ville bli ferdig i tide, og måtte se oss om etter andre muligheter. Eneste muligheten vi hadde til å få gjennomført et landsmøte i år, ble derfor å legge arrangementet til Lillestrøm denne uka.

For å legge til rette så godt som mulig opprettet vi derfor et tilbud til barna – et barnehjørne på NTFs torg, med aktiviteter og konkurranser både på torget og ute blant utstillerne. Dette viste seg å være et veldig populært tiltak, og rundt 100 barn var innom Nordental disse tre dagene.

Nytt på årets landsmøte var også Møtesonen i messehallen, hvor det ble holdt korte foredrag og informasjonsmøter, blant annet med TAKO senteret, ROKene, NPE, HELFO og NTFs hovedstyre. Lørdag ble det også holdt et veldig interessant foredrag om kunstig intelligens og hva vi kan forvente av konsekvenser innen helsesektoren.


Husk å fylle ut evalueringen!

Som sagt har vi allerede fått mange hyggelige tilbakemeldinger, men det er viktig at alle også svarer på evalueringen som sendes ut til alle deltakere innen kort tid. Vi minner om viktigheten av å fylle ut denne slik at vi kan bli enda bedre! Dette gjelder også de som ikke hadde mulighet til å delta, slik at vi får vite hvorfor.


Tusen takk for oss!

Vi takker igjen til alle deltakere, utstillere, foredragsholdere, tillitsvalgte – og en ekstra takk til fagnemnda og til NPG som har hatt hovedansvar for henholdsvis fagprogram og dentalmessen!

Bilder fra alle tre dagene kan sees på vår Facebookside

Keep the date!
Vi sees på Norges Varemesse på Lillestrøm 31. oktober - 2.november 2019!

Publisert: 08.10.2018