Søk

Januarkurs

Informasjon om Januarkurs 2018 finner du i "Etterutdanningskatalogen vinter/vår 2018" som ble sendt ut med Tidende nr 9/2017

NTFs Januarkurs holdes som vanlig i uke 3 Oslo Kongressenter, ved Youngstorget.

Kurset "Tannimplantater - Er det farlige saker" er dessverre avlystJanuarkurs_oppdatert

Klikk her for å laste ned etterutdanningskatalogen for vinter/vår 2018 med mer informasjon om Januarkursene (pdf)

Påmelding: via NTFs kurspåmelding

NB: Husk lav påmeldingsavgift ved påmelding før 1. desember!

Målgrupper

For hvert kurs angis en eller flere målgrupper. Dette innebærer at det faglige innhold er tilpasset det formelle kompetansenivået for de(n) aktuelle yrkesgruppen(e). Det er full anledning til å delta på kurs rettet mot andre yrkesgrupper enn den man selv tilhører. Den enkelte må imidlertid selv vurdere sin kompetanse og dermed muligheten for å få faglig utbytte ved å delta på kurs rettet mot andre målgrupper.

Studenter
Studenter og spesialistkandidater kan delta på kursene i den utstrekning plassen tillater det, og betaler kr 350 (grunnivå), kr 500 (spesialistkandidater). Dette må opplyses om ved påmelding. Studenter blir ikke prioritert ved kurs med begrenset antall deltakere og får ikke delta ved arbeidskurs.

Tannleger som ikke er medlem av NTF
Tannleger som ikke er medlem av NTF har adgang til kursene, men må betale dobbel kursavgift under Januarkursene. Påmelding for ikke-medlemmer skjer også på www.tannlegeforeningen.no

Spørsmål om kursene
Kontakt kurskonsulent Ann Kristin Engh Solem
E-post: akes@tannlegeforeningen.no
Tlf: +47 22 54 74 00