Søk

Privat sektor

Det er i dag fri etableringsrett, dvs. at enhver tannlege med norsk autorisasjon kan starte opp en privat tannlegepraksis hvor i landet han eller hun måtte ønske.

En del kontrakter, skjemaer og lignende er tilgjengelig bare for innloggede medlemmer.

Den norske tannlegeforening organiserer ca. 3000 privatpraktiserende tannleger.

Organisering av privat praksis 

Kjøp og salg

Arbeidsgiverspørsmål

Skatt og moms

Husleiespørsmål 

Klager og erstatning

HMS


NTFs rolle i privat sektor

NTF har en annerledes rolle ved arbeidskonflikter i privat sektor. NTF er ikke en arbeidsgiverforening, men bistår sine næringsdrivende medlemmer i arbeidsgiverspørsmål. Omfanget av juridisk bistand vurderes på samme måte som i offentlig sektor, når en praksiseier er i konflikt med sine ansatte tannhelsesekretærer eller tannpleiere.

Hvis praksiseier kommer i konflikt med en ansatt tannlege, og begge er medlem i NTF, kan ikke NTF representere noen av partene. NTFs advokater vil imidlertid kunne tilby mekling slik at partene kan forsøke å løse konflikten gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke finner en minnelig løsning, vil begge parter kunne søke om stønad fra Rettshjelpsordningen, på nærmere fastsatte vilkår (se under)

NTF vil kunne bistå ansatt tannlege i privat sektor i en arbeidskonflikt, når arbeidsgiver ikke er tannlege eller medlem i NTF.