Søk

Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober

I revidert statsbudsjett for 2017 ble de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende bedret. Med virkning fra 1. oktober 2017 vil dekningsgraden for sykelønn økes fra dagens 65 prosent til 75 prosent.

Som selvstendig næringsdrivende har man rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag. Næringsdrivende som har tegnet frivillig forsikring som gir 65% fra 1. sykedag, vil fra samme dato få øket satsen til 75%.

Les mer om endringene i vårt blogginnlegg "Gla'melding til selvstendig næringsdrivende!" fra juni 2017

Publisert: 07.08.2017