Søk

Tvungen mekling førte ikke frem

Dagens lovpålagte mekling mellom Spekter og Akademikerne ble resultatløs. Dermed fortsetter historiens lengste sykehusstreik.

Innholdet i dagens mekling hos Riksmekleren er taushetsbelagt. Akademikerne foreslo imidlertid allerede i forrige uke en løsning som ble avvist av Spekter. 

Streiken har for lengst gått fra å dreie seg om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden, og Akademikerne helse har mottatt stor støtte fra en rekke andre arbeidstakerorganisasjoner. 
 
- En samlet fagbevegelse, arbeidslivsforskere, og et stort flertall i befolkningen sier nei til sykehusenes farlige plan. Motstanden kommer til å vokse ytterligere etter sammenbruddet i dag, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
 
Akademikerne har i dag 595 medlemmer ved 15 sykehus i streik. I morgen trappes streiken opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus, mens ytterligere 20 leger går ut i streik ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital på mandag. Da vil streiken altså omfatte 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger. 
 

Publisert: 05.10.2016