Søk

Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd

Regjeringen besluttet å stoppe sykehusstreiken med tvungen lønnsnemd i går 11. oktober. Akademikerne reagerer sterkt på beslutningen, og mener den er gal.

- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Tvungen lønnsnemd betyr at man ikke vet hvordan Akademikernes nye hovedtariffavtale i sykehus vil se utfør lønnsnemnden har truffet en kjennelse. Dette kan ta noe tid og under nemndsbehandlingen vil Akademikerne prosedere på at det kollektive vernet skal opprettholdes.

Da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i dag, hadde Akademikerne 628 leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, tannleger og samfunnsvitere ved 15 sykehus ute i konflikt. Streiken som er historiens lengste i sykehus, startet 7. september og varte i nøyaktig fem uker.

Akademikerne har mottatt massiv støtte fra en samlet norsk fagbevegelse, bl.a. LO, Unio og YS. Rune Frøyland og Marit Hermansen, leder og nestleder i Akademikerne helse takker alle for støtten i et takkebrev publisert på akademikerne.no

Publisert: 12.10.2016