Søk

Opptrapping og tvungen mekling i sykeshusstreiken

Akedemikerne helse melder om opptrapping i sykehusstreiken for 8. gang, før partene skal møtes til tvungen mekling hos riksmeklingsmannen i morgen.

Streikende under sykehusstreiken

Foto: Akademikerne

Akademikerne helse tar ut nye 20 ledere og leger ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital i streik fra mandag. Dette er den åttende opptrappingen i historiens lengste sykehusstreik som i morgen går inn i sin 5. uke. Da møtes også partene til tvungen mekling hos riksmeklingsmannen.

- En tvungen lønnsnemnd vil ikke løse det grunnleggende problemet som konflikten er tuftet på. Konflikten flyttes da bare fra streiken til andre arenaer. Det er ingen tjent med. Sykehusene blir bedre når ledelsen og de ansatte trekker i samme retning. Jeg håper sykehusdirektørene reflekterer over hvordan vi kan skape et slikt samarbeidsklima i forkant av morgendagens mekling, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Akademikerne har i dag 595 medlemmer ved 15 sykehus i streik. Torsdag trappes streiken opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus, mens ytterligere 20 leger går ut i streik ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital på mandag. Da vil streiken altså omfatte 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.

Følg sykehusstreiken på www.akademikerne.no

Publisert: 04.10.2016