Søk

Nord- og Sør-Trøndelag skal slås sammen til ett fylke

Dette ble i dag vedtatt av de to fylkestingene onsdag 27. april. Den felles fylkeskommunen skal ifølge planen være virksom fra 1.1. 2018.

I Nord-Trøndelag ble vedtaket ble fattet med 21 stemmer. Senterpartiet og Sosialistisk Venstrepartis alternative forslag om å la fylkeskommunene bestå som i dag fikk 14 stemmer.

I Sør-Trøndelag var resultatet mye klarere - der var stemmetallet 41-2. Ap, Høyre, Venstre, KrF, Sp, SV og MDG var for, mens kun Rødt og en representant fra Frp var mot.

Les mer om fylkestinget og vedtaket på www.adressa.no

Publisert: 27.04.2016