Søk

Nå avgjøres pensjonen for ansatte i offentlig sektor

En viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass, har vært en god, trygg pensjonsordning. Om noen få dager starter forhandlingene om den fremtidige pensjonsordningen til de offentlig ansatte.

Offentlig sektor har aldri vært lønnsledende, men har likevel vært en attraktiv arbeidsplass, mye takket være trygghet knyttet til en god pensjon. Pensjonsreformen fra 2011 har gjort det nødvendig å endre på den offentlige pensjonsordningen. Et hovedmål med den nye pensjonsordningen er å gjøre det lønnsomt å stå lenge i arbeid.

- Når man blir pensjonist skal man ikke oppleve å gå drastisk ned i levestandard. Dette må gjelde også for de som har høy inntekt, skriver skriver Akademikerne-leder Kari Sollien i en kronikk i Dagens Næringsliv 31. januar.

- Pensjonssystemet må belønne og motivere de som velger lang utdannelse. Denne gruppen kommer senere ut i jobb og får derfor færre års pensjonsopptjening. Dette må det tas høyde for i det nye systemet!

Les hele kronikken på www.akademikerne.no

Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 31. januar 2018

Publisert: 01.02.2018