Søk

Lønnsforhandlingene i staten har startet

Akademikerne går inn i årets oppgjør i staten med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.

Følg Lønnsoppgjøret 2018

- Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må staten være en attraktiv arbeidsplass. Når norsk økonomi nå går bedre forventer vi en solid reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.

Staten har lenge gjennomført sentrale lønnsforhandlinger ulikt det som er vanlig i norsk arbeidsliv. I 2016 ble staten og Akademikerne enige om at den økonomiske rammen forhandles sentralt, og at kollektive lønnsforhandlinger skal finne sted på den enkelte arbeidsplass.

- Det er fortsatt behov for å forenkle det nye lønnssystemet. Begrensninger som henger igjen fra det gamle systemet må fjernes. Vi forventer nå at staten kommer oss i møte slik at vi kan ferdigstille dette arbeidet, sier Kvam.

Kvam mener lokale kollektive forhandlinger både er bra for medlemmene og for samfunnsutviklingen.

- Lokale forhandlinger premierer ansvar, kompetanse, innsats og resultater. Statlige tjenester blir stadig mer komplekse og dette krever høy kompetanse blant de ansatte. Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må den enkelte arbeidsgiver kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og skaffe den kompetansen de trenger, sier Kvam.

Les mer om lønnsoppgjøret i offentlig sektor på www.akademikerne.no

For mer informasjon:
Anders Kvam, forhandlingsleder, Akademikerne stat, tlf. 932 59 591
Helge Kvandal, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 4028 4275

Publisert: 05.04.2018