Søk

Norsk kandidat på valg til FDI Council

Den norske tannlegeforening har foreslått Harry-Sam Selikowitz som nytt medlem av Council i FDI World Dental Federation.

FDI World Dental Federation er en verdensomspennende sammenslutning av nasjonale tannlegeforeninger. Virksomheten er tredelt: En organisasjonsmessig, en faglig og en fagpolitisk del. FDI har et nært samarbeid med Verdens Helseorganisasjon WHO.

Valget til Council gjøres av FDI General Assembly, som avholdes sammen med den årlige fagkongressen FDI World Dental Congress. Årets kongress holdes 5. - 8. september i Buenos Aires, Argentina. Les mer på www.worlddentalcongress.org.

Harry-Sam Selikowitz - Norges kandidat til FDI Council

sam foran speildør IMG_1078Harry-Sam Selikowitz er for tiden den eneste norske representanten i FDIs organer. Han har tidligere vært både medlem, nestleder og leder i FDI Science Committe, og stiller altså nå til valg som medlem i organisasjonens hovedstyre - FDI Council.

Her er et utvalg av de viktigste oppgavene Selikowitz har hatt i FDI:

  • Leder av FDI Science Committee 2015 - 2018.
  • Medlem og nestleder FDI Science Committee 2011 - 2015.
  • Initiert og utarbeidet flere Policy dokumenter - alle vedtatt av World Dental Parliament.
  • Forfattet "Terms of Reference for the FDI Dental Materials Task Team", vedtatt av FDI Council 2015.
  • Representert FDI ved International Association for Dental Research (IADR), Minimata-konvensjonen om kvikksølv og en rekke andre internasjonale møter.
  • Medforfatter av artikkelen "Strengthening oral health for universal health coverage", publisert i "The Lancet", august 2018.


Klikk her for å laste ned flyeren "Harry-Sam Selikowitz FDI Council elect 2018"

Vi ønsker Harry-Sam lykke til med valget i september!

Publisert: 23.08.2018