Søk

Vedtak om flytting av den offentlige tannhelsetjenesten uten grunnlag?

NOFOBI stiller seg bak NTF.

 

Vedtak om flytting av den offentlige tannhelsetjenesten uten grunnlag?

Norsk Forening for Odontofobi (NOFOBI) stiller seg bak Den Norske Tannlegeforening (NTF) i deres uttalelse om at et vedtak om flytting av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommune til kommune på nåværende tidspunkt både er uklokt og nesten uforsvarlig. Vi har per i dag en god velfungerende offentlig tannhelsetjeneste som og drifter TOO-teamene rundt om i landet som får henvisninger fra større regioner (TOO står for Tortur-Overgrep-Odontofobi-team). Når saken per nå ikke er utredet så er vi særdeles bekymret for at pasientene med spesielle behov vil få et langt dårligere tilbud med variasjon fra sted til sted hvis den offentlige tannhelsetjenesten ikke samkjøres i en større enhet. Dette bør selvfølgelig først utredes slik at en kan få klarhet i hva som vil gi en best mulig offentlig tannhelsetjeneste. Først da kan en diskutere om dagens velfungerende ansvar bør flyttes noe sted.

 

Dorith Aase Eriksen, Styret i NOFOBI.