Søk

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING NOFOBI:

Referat fra NOFOBI sin generalforsamling avholdt februar 2019.

Årsberetning NOFOBI for 2018 (under oppdatering).

Regnskap, budsjett og tIdligere års dokumenter kan eventuelt fås på forespørsel ved å henvende seg til web-ansvarlig Dorith Aase Eriksen på dorithma@hotmail.com.