Søk

Faglige referater NOFOBI

 

Anbefalinger om bruk av benzodiazepiner
Statens Legemiddelverk

Treating fearful dental patients
av Milgrom, Weinstein og Getz
En kort gjennomgang og oppsummering på norsk bearbeidet av Ingrid Slinde, Pål Meier og Harald Halvorsen

Tannbehandlingsskrekk
Professor Gerd Kvale intervjuet av Gudrun Vinsrygg