Søk

Lokalforeninger

NTF har 21 lokalforeninger som utgjør grunnpilarene i foreningen. Med få unntak er det en lokalforening i hvert fylke. Den som er medlem av NTF, må også være medlem av en lokalforening.

Lokalforeningene skal ifølge vedtektene representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål. De skal holde NTF underrettet om alt innen sine områder som kan ha betydning for landsforeningens virksomhet og bistå denne i dens arbeide. Lokalforeningene er undergitt NTFs avgjørelse i landssaker, men har selvbestemmelsesrett i lokale saker. Lokalforeningene skal dog konsultere hovedstyret i lokale saker som etter sin natur kan påregne betydelig offentlig interesse.


Aust-Agder Nordmøre og Romsdal Sunnmøre
Bergen Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag
Buskerud Oppland Telemark
Finnmark Oslo Troms
Haugaland Rogaland Vest-Agder
Hedmark Romerike Vestfold
Nordland Sogn og Fjordane Østfold