Søk

Norsk Tannvern

Norsk Tannvern arbeider for god helse i befolkningen gjennom å bedre tannhelsen, i nært samarbeid med offentlig tannhelsetjeneste, Tannlegeforeningen, Tannpleierforeningen, lærestedene, industrien og helsemyndighetene. Norsk Tannvern tilbyr veiledning og materiell til bruk i forebyggende arbeid.

God tannhelse - men ikke for alle
Generelt har tannhelsen hos barn og unge aldri vært så bra som nå. Selv om den tid er forbi da tannråte var et alvorlig samfunnsproblem, er det imidlertid fortsatt utfordringer på tannhelsefeltet. Det er nødvendig med forsterket innsats overfor enkeltpersoner og grupper med dårlig tannhelse. Sosiale ulikheter i tannhelse følger sosiale ulikheter i helse.  

Munnpleien
Norsk Tannvern gir ut bladet Munnpleien, som kom ut for første gang i 1916. Munnpleien kommer med to nummer per år og sendes til alle offentlige tannklinikker, helsestasjoner, videregående skoler med helse- og sosialfag, høgskoler med sykepleierutdanning og til odontologiske læresteder.

Fagseminar
Norsk tannvern holder også et årlig tannvernseminar med ulike temaer relatert til tannhelseområdet og folkehelsearbeid.

Hovedsamarbeidspartnere og støttespillere er NTF, NTpF, Helsedirektoratet og den offentlige tannhelsetjenesten.

Leder i styret er Claes T. Næsheim, Fylkestannlege, Hedmark og NTFs president Camilla Hansen Steinum er styremedlem.

For mer informasjon, kontakt Norsk Tannvern på tel 22 11 34 40 eller e-post tannvern@tannvern.no

www.tannvern.no