Søk

Kari Sollien valgt som ny leder av Akademikerne

Kari Sollien (46) er i dag valgt som ny leder av hovedorganisasjonen Akademikerne for de neste to årene. NTFs president Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt som styremedlem.

Kari Sollien
Foto: Akademikerne

Sollien overtar etter Knut Aarbakke. Hun er lege og spesialist i allmennmedisin og har vært leder for Allmennlegeforeningen siden 2013, samt sittet i Legeforeningens sentralstyre siden 2009. Sollien ble valgt inn i styret under dagens rådsmøte i Akademikerne. NTFs president Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt som styremedlem på samme møte.

Les mer om Kari Sollien i Akademikernes pressemeldingSlik ser det nye styret i Akademikerne ut:

Leder: Kari Sollien (Den norske legeforening)
Nestleder: Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna)
Styremedlemmer: Bent Aaby (Arkitektenes Fagforbund), Camilla Hansen Steinum (Den norske tannlegeforening), Tor Levin Hofgaard (Norsk Psykologforening), Christian Haugsnes (Econa), Curt A. Lier (Juristforbundet)

Varamedlemmer Christopher Hoen, Tekna (varamedlem for Steinum), Rita E. Helgesen, Norsk Lektorlag (varamedlem for Haugsnes), Jon Helle, Den norske legeforening (varamedlem for Hofgaard), Vebjørn Knarrum, Naturviterne (varamedlem for Aaby), Merete Nilsson, Samfunnsviterne (varamedlem for Lier)

Publisert: 27.10.2016