Søk

Akademikerprisen 2016 går til lege og antibiotikaforsker Dag Berild

Overlege og professor Dag Berild mottar Akademikerprisen 2016 for sin innsats for å redusere bruken av antibiotika.

Dag Berild (foto: Akademikerne)

– Antibiotikaresistens er en av verdens største helsetrusler. Berild har vært en ledende stemme i offentligheten, og har med sin forskning bidratt til å sette denne store trusselen på dagsorden, sier juryleder Curt A. Lier om årets prisvinner.

Berild har vært en tydelig stemme i en årrekke, og kan tildeles en stor del av æren for at denne problematikken nå tas på alvor – og for at både politikere, helsemyndigheter og ansatte i helsetjenesten nå viser handlekraft. Debatten om antibiotikaresistens har pågått i Norge i hele år, og Berild har markert seg på flere arenaer. Han var blant annet med på fellesarrangementet Tannlegeforeningen hodt sammen med Veterinærforeningen og Legeforeningen under årets Arendalsuke.

Les mer om det tverrfaglige samarbeidet og arrangementet i Tidende nr 8/2016

En verdig vinner

- Berilds akademikerstemme har vært tydelig og har medvirket til at myndighetene nå har tatt denne problematikken på alvor. Resistens er ikke lenger en fremtidig trussel – det er en realitet som observeres overalt i verden. Juryen mener at Berilds forskning, og hans bidrag til å sette en av de store samfunnsutfordringene på dagsorden, gjør ham til en verdig vinner av Akademikerprisen 2016, sier Lier.

Les mer om Akademikerprisen og juryens begrunnelse på www.akademikerne.no

Akademikerprisen blir delt ut på Akademikernes høstkonferanse, 27. oktober 2016 på Ingeniørenes Hus. Berild mottar en skulptur av Nico Widerberg og en pengesum på 100.000 kroner.

Publisert: 14.10.2016