Søk

Kontaktliste NTFs Hovedstyre - Logg inn

President

Steinum Camilla Hansen

Visepresident

Amundsen Gunnar

Sentralt forhandlingsutvalg

Alamdari Farshad

Sentralt næringsutvalg

Husebø Ralf B.

Styremedlem

Fredriksen Terje

Styremedlem

Holmemo Ellen

Styremedlem

Johansen Mette Helen K.

Styremedlem

Jørgensen Benedicte Heireth

Styremedlem

Olsen-Bergem Heming

Vara Sentralt forhandlingsutvalg

Myklebust Hege

Vara Sentralt næringsutvalg

Solheim Anne Kristine

Varamedlem

Borgeraas Ingvild Nyquist

Varamedlem

Strøm Kjetil

Varamedlem

Øvstetun Kristoffer

Kontaktinformasjon til hovedstyrets medlemmer ligger tilgjengelig på innloggede sider.

Dersom du ikke er medlem, kontakt hovedstyret på post@tannlegeforeningen.no