Søk

Pauser

Ofte stilte spørsmål om pauser:

 

Spisepause

Lengden på pausen og om pausen er inkludert i arbeidstiden eller ikke skal fremgå av arbeidsavtalen.


Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstaker skal ha minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Lengden av denne pausen er ikke lovregulert, men formålet er at arbeidstakeren skal hvile og spise, og det tilsier en pause på minst 20 minutter. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Pauser utover dette må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver har ingen plikt til å legge til rette for for eksempel røykepauser eller at arbeidstakeren skal kunne gjøre ærend i arbeidstiden.

Jobber arbeidstakeren mer enn to timer utover normal arbeidstid skal det gis ytterligere én pause på minst en halv time. Denne pausen skal regnes som en del av arbeidstiden.

 

Hvor mange og lange pauser har man rett til i løpet av en arbeidsdag?

Når det gjelder pauser i løpet av arbeidstiden, er dette regulert av arbeidsmiljøloven § 10 - 9. Arbeidsmiljøloven § 10 - 9 (1) sier at arbeidstaker skal ha minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

I tillegg kan eventuelle tariffavtaler, mønsteravtaler eller lignende ha bestemmelser om pauser. Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer (Mønsteravtalen) § 3 b fastslår eksempelvis at arbeidstaker har rett på minst 20 minutters sammenhengende spisepause.

Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14 - 6 regulerer minimumskravene til en skriftlig arbeidsavtale og i § 14 - 6 (k) fastslår loven at lengden av pauser er et av de forholdene som skal omtales i en skriftlig arbeidsavtale.

I følge aml. § 1 - 9 er det ikke anledning til å gjøre en avtale som er mindre gunstig for arbeidstaker på dette punktet.

Selv om det ikke er direkte lovfestet, vil pauser for å gå på toalettet og lignende nødvendige pauser komme i tillegg.

 

Har man rett til røykepause?

Arbeidsmiljøloven § 10 - 9 fastslår at arbeidstaker har rett til minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausen(e) skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Utover dette har en ansatt ingen lovfestet rett til pauser. I enkelte tilfeller er pauser utover det lovbestemte omtalt i tariffavtale eller lignende. I veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer § 3 (b) (også kalt mønsteravtalen) er det presisert at man har rett på 20 minutters pause når arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

Arbeidstakere har ingen rett til å ta pauser utover dette. Tannhelsesekretæren kan ikke uten arbeidsgivers samtykke forlate arbeidsplassen for å røyke. Om du som arbeidsgiver ønsker å gi henne anledning til å ta røykepause utover lov-/avtalefestede pauser anbefales det at det settes opp noen «kjøreregler» for disse, eksempelvis:

  • maks antall pauser per dag
  • hvem skal samtykke eller varsles
  • nødvendig bemanningssituasjon, eksempelvis at en annen sekretær er klar til å steppe inn i hennes sted

Uansett om en eventuell røykepause tas i lovbestemt pause eller utenom må arbeidsgiver kunne bestemme hvor det skal røykes på arbeidsplassen, eksempelvis ved baktrappen og at man ikke skal ha på seg klinikktøy eller ha yttertøy utenpå klinikktøyet mens man røyker slik at man ikke lukter av røyk etterpå