Søk

Historikk BTF

Buskerud Tannlegeforening ble stiftet 15. februar 1905 av tannlegene Galtung, Ek og Allum. Den hadde som hensikt å regulere byens priser for tannbehandling under en felles minimaltariff. Johan Daniel Galtung ble den første formann i foreningen.

I 1906 ble den første tannlegevakten opprettet, og den gikkpå omgang blant medlemmene. Den var fra 16 til 19 på lørdager og 10 til 11 på søndager. Samme år kom de første forsøk på å starte barnetannpleie i gang. Det var Betzy Kjeldsberg, leder av Drammen kvinneråd, som var pådriver. Denne tannklinikken for barn ble holdt i gang helt fram til 1915. Da hadde den kommunale skoletannklinikk vært i drift fra 1911.

I 1947 ble foreningens klagenemnd opprettet. Sykekassen kom i gang samme år som som den første i landet.

I anledning Buskerud Tannlegeforenings 100-års jubileum i 2005, ble det gitt ut en bok ført i pennen av Svein Jacobsen, der han beskriver små og store begivenheter i boken som heter "Buskerud Tannlegeforening, 100 år, 1905-2005".